بارش نخستين باران پائيزي چهره شهر را عوض كرد و جلوه‌اي از لطافت و زيبايي به آن بخشيد؛ تا آن‌ها كه هفته‌هاست انتظار باران را مي‌كشند، پشت پنجره پائيز با نگاهي از سر شوق به آسمان، زير لب زمزمه كنند: «‌خدايا شكر».

به گزارش خبرگزاري فارس، بارش باران در تهران كه از ساعتي پيش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و در برخي مناطق شمالي تهران اين بارش شديدتر گزارش شده است.
كارشناسان هواشناسي پيش‌بيني مي‌كنند، دماي هواي تهران نيز طي روزهاي آينده سردتر شود.
با ادامه بارش باران، با توجه به تجربه سال‌هاي قبل پيش‌بيني مي‌شود برخي معابر در جنوب شهر با معضل آبگرفتگي مواجه شوند.
آمادگي شهرداري‌هاي مناطق مختلف در چنين مواقعي‌، مي‌تواند مانع از بروز مشكلات براي شهروندان به هنگام عبور و مرور و يا تردد با خودرو شود.
پيش از اين نيز كارشناسان هواشناسي اعلام كرده بودند كه بارش‌هاي پائيزه در تهران نسبت به سال‌هاي گذشته با تأخير شروع مي‌شود.