وزیر كشور با اشاره به اینكه ساماندهی تعطیلات اول سال مد نظر است ، گفت : در صورت تحقق این ساماندهی درباره دیگر تعطیلات سال مشكلی نداریم.

به گزارش واحد مركزی خبر، مصطفی پورمحمدی در نشست با استادان و دانشجویان دانشگاه دفاع عالی ملی با بیان این كه در تعطیلات نوروز ، نظام آموزشی و اداری كشور 15 تا 20 روز تعطیل است افزود: در این زمینه ناهمگونی وجود دارد و باید درباره آن كار میدانی صورت گیرد.

وی با اشاره به این كه تعطیلات ملی مذهبی و انقلابی مورد احترام همه است گفت : فقط بر سر افزایش تعطیلات عید فطر به دو روز صحبت وجود دارد.

پورمحمدی با بیان اینكه از گذشته در خصوص كم و زیاد بودن تعطیلات كشور بحث وجود داشته است گفت : برخی می گویند تعطیلات در مقایسه با كشورهای اروپایی زیاد است .

وی افزود: در اروپا به طور معمول هفته ای دو روز و 12 ساعت تعطیلی دارند در حالی كه در ایران بیشتر دستگاه های قضایی و انتظامی نیروهای مسلح و مدارس از شنبه تا ظهر پنج شنبه به كار مشغول هستند ، یعنی یك روز و 12 ساعت تعطیلی دارند.

وی با اشاره به این كه تغییر ساعت رسمی كشور باید با توجه به افزایش بازده كاری و كاهش هزینه ها و انرژی صورت گیرد گفت : اگر تغییر ساعت در این موارد تاثیری ندارد ، چرا باید آن را تغییر دهیم.

وزیر كشور با اشاره به این كه در یك سال گذشته مصرف سوخت و انرژی با تغییر نیافتن ساعت كاهش یافت گفت : تغییر ساعت ، بعد اجتماعی نیز دارد كه باید مردم هم درباره آن نظر دهند.

وی درعین حال خاطرنشان كرد: در این زمینه به نظر مردم و مجلس شورای اسلامی احترام می گذاریم.