با راه افتادن اين شبكه، از اين پس تنها شخصيت هاي مشهور نيستند كه پس از مرگ، زندگيشان در تلويزيون به نمايش در مي آيد...!!
بزودي نخستين شبكه تلويزيوني درباره مرگ در آلمان پخش برنامه هايش را آغاز مي كند.
يك مراسم تشييع جنازه

شبكه تلويزيوني مرگ قرار است ياد از دست رفتگان را زنده نگاه دارد.

تلويزيون "اتوس" كه قرار است با چهار - پنج ساعت برنامه در روز كارش را از اوايل سال ۲۰۰۸ ميلادي آغاز كند، از طريق ماهواره و اينترنت در دسترس بينندگان قرار خواهد گرفت.

از جمله برنامه هاي اين شبكه، پخش آگهي هاي ترحيمي است كه با سر هم كردن تصاويري از زندگي متوفي و متني در ارتباط با او تهيه مي شوند.

بستگان فرد درگذشته براي پخش آگهي هايي از اين دست بايد بيش از ۲۰۰۰ يورو بپردازند.

اين آگهي ها ۹۰ ثانيه زمان دارند و بعد از ده بار پخش، روي اينترنت قرار خواهند گرفت.

برنامه هاي اين شبكه آلماني، علاوه بر اين زندگينامه هاي كوتاه ويديويي، شامل گزارش هايي از قبرستان ها و بحث در باره بهترين راه هاي كفن و دفن است.

اطلاع رساني در مورد جنبه هاي قانوني و حقوقي مرگ از جمله قوانين ارث و بيمه نيز در فهرست برنامه هاي اين شبكه تلويزيوني جاي دارند.

آلمان كشوري است با جمعيتي پير كه همه ساله حدود ۸۳۰ هزار نفر در آن مي ميرند، با اين حال شركت هاي كفن و دفن اوضاع چندان مناسبي ندارند چرا كه بسياري از مردم ترجيح مي دهند مراسم خاكسپاري را به صورت سنتي و از طريق كليساها و كشيش هاي محلي انجام دهند.

يك قبرستان

در غرب اغلب تنها در قبرستان ها مي توان نشانه اي از مرگ ديد.

جاي خالي مرگ

جامعه شناسان معتقدند مرگ از جمله آخرين تابوها در غرب است. در حال حاضر بسياري از مردم در بيمارستان ها، خانه هاي سالمندان و جايي دور از خانه خود مي ميرند و عملا مرگ از صحنه زندگي اجتماعي خارج شده است.

انتظار مي رود راه اندازي چنين شبكه هايي بتواند اين جاي خالي را تا حدودي پر كند.

اتحاديه اي شامل ۳۰۰۰ شركت كفن و دفن و خانه هاي سالمندان از اين شبكه حمايت مي كنند.

مسئولين تلويزيون "اتوس" مي گويند برنامه هايشان غم انگيز و خسته كننده نخواهد بود و داستان هاي سرگرم كننده اي نيز از آن پخش مي شود، "خصوصا كه به هر حال اين شبكه اي براي آدم هاي زنده است."

آنها مي گويند هدف اين شبكه صرفا پخش آگهي نيست بلكه اداي احترام به انسان هايي است كه در اين دنيا زندگي كرده و از خود اثري به جا گذاشته اند.