وزير بهداشت گفت: با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر بررسي علمي شربت ترياك در وزارت بهداشت آغاز شد، شربت ترياك يك بعد علمي دارد و يك بعد اجتماعي و بعد از بررسي اين ابعاد مي‌توان در مورد استفاده از آن در كل كشور تصميم گرفت.
كامران باقري لنكراني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: طبق مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر ما در وزارت بهداشت موظف شديم بررسي‌هاي‌ علمي را در مورد شربت ترياك انجام دهيم كه در حال انجام است و نتيجه آن از سوي همكاران مسئول حوزه دارويي به ستاد اعلام مي‌شود.
وي ادامه داد: از نظر علمي بايد بررسي شود كه عوارض شربت ترياك چيست و چه آثاري در فرد ايجاد مي‌كند و آيا ما مجاز هستيم اين آثار را بپذيريم يا نه، زيرا شربت ترياك با متادون متفاوت است.
وي گفت: درست است كه داروي متادون هم مانند ترياك از خانواده مواد تخديري است اما يك ماده تخديري صناعي است و از جمله خصوصيات آن اين است كه وقتي يك معتاد تزريقي متادون مصرف مي‌كند، ديگر تمايلي به مصرف ساير مواد مخدر ندارد و دنبال آنها نمي‌رود و اين جزء آثار مثبت متادون است كه البته هنوز اساس بيوشيميايي آن به درستي مشخص نشده است كه چرا تمايل فرد را براي مصرف ساير مواد مخدر كم مي‌كند.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه كرد: به خاطر همين خصوصيت خوب متادون است كه در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله كشور ما متادون به عنوان يك داروي جايگزين براي كاهش آسيب معتادان تزريقي توصيه مي‌شود.
وي افزود: اينكه ما مجاز هستيم كه از اين ماده براي ساير معتادان هم استفاده كنيم يا از شربت ترياك استفاده كنيم موضوع تحقيقاتي است كه هم اكنون در وزارت بهداشت در حال انجام است كه نتايج آن به ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش مي‌شود.
وي گفت: شربت ترياك ابعاد اجتماعي هم دارد كه در اين مورد نيز بايد تحقيقات لازم از سوي مراجع مسئول انجام شود.