صانعی
آيت الله يوسف صانعي، از مراجع تقليد شيعه در قم اعلام كرده كه از نظر او، ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام و گناه است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم نسبت به اين ازدواج رضايت ندهد، عقد زن دوم اثر حقوقي ندارد.
  به گفته اين مرجع شيعه، ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف زندگي خوب و همچنين خلاف عدالتي است كه در قرآن به عنوان شرط ازدواج دوم آمده است.

به نظر مي رسد آيت الله صانعي نخستين فقيه شيعه باشد كه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول را حرام اعلام مي كند.

قرآن، كتاب آسماني مسلمانان، در آيه سوم سوره نساء صريحاً به مردان اجازه داده است كه به صورت همزمان تا چهار زن را به عقد خود درآورند: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع‏" و تنها شرطي كه براي آن قائل شده و در همين سوره از قرآن آمده اين است كه مرد بتواند عدالت را ميان زنان خود برقرار كند و به مردي كه احتمال مي دهد نتواند چنين عدالتي رعايت كند سفارش مي كند كه بيش از يك همسر نداشته باشد: "فان خفتم الا تعدلوا فواحدة".

پيامبر اسلام و اغلب امامان شيعه به صورت همزمان چند همسر و حتي تعدادي كنيز داشتند.

آيت الله صانعي در گفتگو با راديو آلماني دوچلاند فونك گفته كه با چندهمسري مخالف نيست بلكه با آزار و اذيت زن مخالف است و افزوده: "اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخي زمانها و در برخي قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده اما امروز چون اين مسئله موجب آزردگي خاطر زنان است انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن، در اختيار زن اول است و اين عين عدالت است".

با اينكه در شرع اسلام قيد و شرطي بيش از رعايت عدالت براي چندهمسري تعيين نشده، در حال حاضر در قوانين ايران، ازدواج دوم مردان منوط به رضايت ازدواج زن اول است اما اخيراً دولت محمود احمدي نژاد لايحه اي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده كه در آن، مردان بدون اجازه زن اول و در صورتي كه از دادگاه اجازه بگيرند مي توانند دست به ازدواج دوم بزنند.

آيت الله صانعي در مصاحبه با راديو دويچلاند فونك از اين لايحه ابراز تأسف كرده و گفته دعا مي كند كه اين لايحه كه از نظر او ظلم و خلاف عدالت است به قانون تبديل نشود.

به گفته آيت الله صانعي، مجلس با تصويب اين لايحه مشكل ديگري به مشكلات موجود خصوصاً مشكلات زنان خواهد افزود.

آيت الله صانعي پيش از اين فتواهاي ديگري نيز در مورد مسائل زنان داشته كه با ديدگاههاي فقهي ديگر مراجع شيعه و همچنين فقهاي پيشين تفاوت چشمگيري نشان مي دهد.