عليرضا علي‌احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در خصوص وضعيت دانش‌آموزان حادثه ديده روستاي درودزن استان فارس گفت: از اين ماجرا تا حدودي مطلع هستم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از وضعيت فعلي آنها اطلاعي دارد، اظهار داشت: اين موضوع را همين امروز پيگيري خواهم كرد.
علي‌احمدي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه مدرسه فوق بعد از گذشت يك سال از آن حادثه هنوز تعمير نشده است، گفت: بايد اين مورد بررسي شود و اگر اينگونه باشد به سرعت اقدام خواهيم كرد.
وي نام دقيق مدرسه و ماجرا را از خبرنگار فارس پرسيد تا در اين باره اقدام كند.