مهرشاد كميزي، نوزاد 7 ماهه تهراني گر چه در زمان تولد فقط 3 كيلوگرم وزن داشته، با گذشت 7 ماه از زمان تولد، اكنون 20 كيلوگرم وزن دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس، مهرشاد كميزي متولد 31 ارديبهشت 86 است كه با 20 كيلوگرم وزن در سلامت كامل به سر مي‌برد.