بعد از بازگشت رئيس جمهور ، خانواده هاي تحت سرپرستی کميته امداد امام خميني ، منتظر شنيدن خبرهاي مسرت بخش از کميته امداد امام خميني (ره) باشند.
محمد فاضلي سرپرست معاونت حمايت از خانواده در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا در رابطه با آمار نيازمندان تحت سرپرستي کميته امداد امام خميني (ره) گفت: کميته امداد امام خميني (ره) تا امروز يک ميليون و 740 هزار خانواده نيازمند و 905 هزار و 300 نفر از زنان سرپرست خانوار را تحت سرپرستي قرار داده است و پيش بيني مي شود تا پايان امسال اين تعداد افزايش پيدا کند.
وي در خصوص شرايط افراد تحت سرپرستي کميته ابراز داشت: خانواده هايي که داراي سرپرست بيمار هستند و يا سرپرست آنها بالاي 60 سال سن دارد(طرح شهيد جايي) و زناني که به علت طلاق و فوت همسر سرپرست خانواده هستند در زمره ي اين خانواده ها قرار مي گيرند.
فاضلي افزود: تا امروز يک ميليون دانش آموز و نزديک به 40 هزار دانشجو تحت سرپرستي کميته امداد قرار گرفته اند.
سرپرست معاونت حمايت خانواده در خصوص کمک به اين قشر خاطر نشان کرد: کمک ها ي کميته امداد به اين اقشار شامل کمک هاي نقدي، جنسي، اياب و ذهاب ، اجاره مسکن دانش آموزاني که براي تحصيل از روستا به شهر مي آيند، است.
وي در خصوص ميزان کمک هاي نقدي تصريح کرد: براي نمونه کمک هزينه پوشاک پسران در طول سال 21 هزار تومان است.
فاضلي در خصوص طرح هاي در دست اجرا ابراز داشت: در حال حاضر کميته امداد در حال توزيع بن هاي غير نقدي به مبلغ 32هزار تومان به افراد تحت سرپرستي و اقشار آسيب پذيربابت رفع سوء تغذيه و کمک به تغذيه ي اين افراد است.
سرپرست معاونت حمايت خانواده در ادامه خاطر نشان کرد: تا امروز براي اين طرح 240 هزار ميليارد تومان اختصاص داده شده است.
وي در خاتمه ابراز داشت: بعد از بازگشت رئيس جمهور خانواده هاي تحت سرپرست منتظر شنيدن خبرهاي مسرت بخش از کميته امداد امام خميني باشند.