اولين سري تاکسي‌هاي خارجي دي ماه سال جاري وارد ناوگان حمل و نقل عمومي مي‌شوند.
به گزارش سرويس اجتماعي برنا ، تشکري هاشمي افزود: در مرحله نخست، قرارداد 5 هزار دستگاه تاکسي خارجي منعقد شده است که اين خودروها به تدريج به ناوگان تاکسيراني پايتخت وارد خواهند شد.
وي تاکيد کرد: نرخ کرايه تاکسي‌هاي خارجي تفاوتي با ساير تاکسي ها نخواهد داشت و نرخ کرايه‌ها دقيقا براساس نرخ مصوب شوراي شهر خواهد بود.
معاون ترافيک شهردار تهران افزود: نرخ کنوني کرايه‌ها توجيه اقتصادي لازم را دارد و براي تاکسي‌هاي خارجي نيز مي‌تواند مقرون به صرفه باشد.
تشکري هاشمي در ادامه بيان کرد: تمام تاکسي‌هاي خارجي به صورت تاکسي بيسيم در سطح شهر فعاليت خواهند کرد و شهروندان تهراني از طريق شماره تلفني چهاررقمي مي توانند با اين تاکسي ها تماس بگيرند.
وي افزود: با ورود نخستين بخش از تاکسي‌هاي خارجي به خيابان‌هاي پايتخت، شاهد تحقق يکي ديگر از وعده‌هاي مديريت شهري به شهروندان در زمينه تجهيز، تقويت و توسعه ناوگان حمل و نقل شهري بود.
وي در پايان تصريح کرد: ورود تاکسي‌هاي خارجي به سيستم حمل و نقل عمومي علاوه بر ايجاد تحول در حمل و نقل شهري سبب ايجاد رقابت سازنده و مثبت بين خودروسازان و همچنين افزايش ايمني، ارتقاي رفاه و آسايش مسافران، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و خدمات مطلوب‌تر به شهروندان خواهد شد.