تلويزيون سطنت طلب کانال يک در برنامه اي مدعي شد ، حسين كاظميني بروجردي و تعدادي از همدستانش به بند 209 زندان اوين منتقل شده اند.
به گزارش سرويس دريافت خبر برنا ، مجري اين برنامه افزود: براساس اعلام فعالا ن حقوق بشر از بازداشتگاه اوين خبر مي رسد ، همزمان با انتقال بروجردي به بند 209 زندان اوين پنج تن ديگر از همدستان او نيز دستگير شدند.
بنا به ادعاي صادركنندگان اين اعلاميه ، هجده روز است كه بروجردي و طرفدارانش به اين بند منتقل شده اند .
گفته مي شود بروجردي به علت آنچه که به عنوان بدرفتاري با وي ياد مي شود ، در چند روز گذشته غذا نخورده و بعد از چند روز به بيمارستان زندان انتقال داده شد.
محمد كاظميني بروجردي از مدعيان رابطه با امام زمان (عليه‌السلام) است. وي كه حتي دروس سطح حوزه علميه را هم با موفقيت نگذرانده مدعي دستيابي به مقامي است كه لازمه آن سال‌ها مجاهدت علمي و پارسايي عملي است .
وي پس ازدستگيري اعتراف کرد: هيچ گونه ارتباطي با امام زمان نداشته است و فقط از احساسات مردم سو استفاده مي کرده به طوريکه از طريق جمع کردن طرفدار براي خود ماهانه بيش از 50 ميليون تومان درآمد داشته است .