پس از راه‌اندازی امكانات لازم در مراكز صدور شناسنامه در سراسر كشور از اواخر امسال كار صدور شناسنامه در قالب جديد...
 

به گزارش فردا نیوز،شناسنامه افراد بالای پانزده سال از اواخر امسال تغيير می‌كند.

پس از راه‌اندازی امكانات لازم در مراكز صدور شناسنامه در سراسر كشور از اواخر امسال كار صدور شناسنامه در قالب جديد برای افراد دارای پانزده سال بيشتر آغاز می شود.

برپايه اين خبر كار صدور كارت‌های شناسايی ملی هوشمند نيز پس از تأمين نيازمندی‌های حقوقی و اعتباری از سال آينده آغاز می‌شود.

گفتنی است؛‌ معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال كشور مكانيزه كردن فعاليت‌های ثبت احوال، صدور كارت‌های شناسايی الكترونيكی، ايجاد آرشيو الكترونيكی اسناد سجلی و مكانيزه كردن صدور شناسنامه های افراد بالای پانزده سال را از مهمترين اقدام ثبت احوال در برنامه پنجم توسعه اعلام كرد.

 
  گردآوری:گروه خبرسيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:  fardanews.com