با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی به واحدهای اجرائی این سازمان، ضوابط رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در كارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه‌ای آنان‌ تعیین شد.
 
 به گزارش جام جم آنلاین،به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، بر اساس دستورالعمل تدوین شده از سوی معاونت فنی و درآمد این سازمان كه به تایید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رسیده است به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص نحوه رسیدگی به ادعای سوابق بیمه‌ای افراد در كارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی و همچنین تجمیع كلیه دستورالعملها و ضوابط قبلی ، واحدهای اجرائی تامین اجتماعی از این پس طبق ضوابط جدید به درخواست مراجعه كننده‌ها، مبنی بر ادعای آنان بر سوابق بیمه‌ای عمل خواهندكرد.

بر این اساس، چنانچه در رسیدگی های اولیه، سوابق مورد ادعای افراد متقاضی، جزو سوابق ركوردهای ناشناس موجود در واحدهای اجرایی این سازمان باشد، لازم است این واحدها، پس از احراز كامل موضوع، نسبت به شناسایی ركوردهای مزبور اقدام كنند.

طبق دستورالعمل جدید ، رسیدگی به درخواست متقاضیان سوابق بیمه‌ای ، می‌بایست توسط همان شعبه‌ای صورت پذیرد كه ‌كارگاه در محدوده آن قرار دارد و در صورتیكه ادعای سوابق افرادی مربوط به چندكارگاه متفاوت باشد ، لازم است حسب مورد (هر كارگاه) فرم ادعای سابقه تنظیم و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه و یا هر یك از شعب سازمان تامین اجتماعی ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این بخشنامه در رسیدگی به ادعاهای سوابق بیمه‌ای، اولویت با افرادی است كه در شرف برخورداری از حمایت ‌های بازنشستگی ، از كارافتادگی و یا بازماندگان هستند.همچنین تكمیل و امضای فرم ادعای سابقه می‌بایست راساَ توسط متقاضی صورت پذیرد و در صورت فوت ، كهولت سن ، بیماری و... پیگیری موضوع حسب مورد توسط وارث یا وكیل قانونی وی بلامانع خواهد بود.

كمیته‌هایی به ریاست روسای شعب یا معاونی آنان و در استانها به ریاست مدیركل استانها در قبال ارائه مدارك هویتی و اسناد قابل اثبات در خصوص ادعای افراد، مامور رسیدگی به ادعای سوابق بیمه‌شدگان خواهند بود.


 گردآوری:گروه خبرسیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: jamejamonline.ir