مطابق آمار غیر رسمی روزانه حدود 11 نفر و هر سال بیشتر از چهار هزار نفر در ایران به علت خودکشی می میرند.
 
  به گزارش جهان،به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان میزان شیوع خودكشی در ایران را شش در صد هزار نفر است و ایران رتبه 58 را در رده بندی کشورها از حیث شیوع خودکشی دارا است .
همچنان بر اساس پژوهش های مطالعاتی حداقل سن خودکشی 9/24 و حداکثر آن 2/27 است .بر این اساس اگر متوسط سن افراد برای زندگی را 70 تا 80 سال بگیریم حدود 50 سال از عمر افراد جامعه از بین می رود.به این ترتیب سالانه 200 هزار سال عمر از بین می رود.
از سویی اگر تولید سرانه هر ایرانی را 3500 دلار در نظر بگیریم و متوسط بازنشستگی افراد را هم 55 سال بدانیم ،خودکشی در هر سال ، 120 هزار سال از عمر کاری و تولیدی کشور کم می کند.به این ترتیب اثر اقتصادی خودکشی به ازای 4 هزار نفر در سال بالغ بر 420 میلیون دلار می شود.
 
   گردآوری:گروه خبرسیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: jahannews.com