برخورد زننده ماموران امنیتی و گمرک فرودگاه استانبول با مسافران ایرانی پرواز 1274 استانبول - تهران متعلق به شرکت «ترکیش ایر» موجب شد خشم و غیرت اسلامی مسافران ایرانی این پرواز نهایت کار را به دعوای لفظی با ماموران ترک برساند.
 

به نقل از عصرايران ، در پرواز شب گذشته از مقصد استانبول به تهران، ماموران گمرک این فرودگاه مسافران ایرانی پرواز 1274 را در گیت اداره گمرک نگه داشته و اقدام به بازرسی بدنی غیرمتعارف کردند که نحوه برخورد ماموران ترک با مسافران ایرانی تعجب دیگر مسافران را نیز برانگیخت.

 

در بازرسی بدنی انجام شده، مسافران زن پرواز به شکل بسیار وقیحانه مورد بازرسی قرار گرفتند. همین امر موجب شد همراهان آنها به شدت اعتراض کرده و درگیری لفظی شدیدی بین ماموران و مسافران به وجود آید.

 

نکته جالب اینکه دو تن از ماموران این گیت زن بودند که هنگام بازرسی بدنی مسافران زن ایرانی تنها نظاره گر بودند و ماموران مرد اقدام به این کار می کردند.

 

این گزارش حاکی از آن است که ماموران ترک با تحقیر ایرانی ها آنها را وادار به درآوردن کفش های خود در سالن پرواز کردند و به طور دائم مسافران مرد ایرانی را تهدید می کردند.

 

یک مسافر این پرواز گفت:«ماموران مرد به طور بسیار تحقیرآمیزی دست در گردن زن ها انداخته و گردنبندهای آنان را به بهانه اینکه نباید طلا از کشور خارج شود، ضبط می کردند.»

 

نحوه بازرسی بدنی ترک ها به گونه ای بود که بسیاری از زن های ایرانی پس از بازرسی به شدت اشک می ریختند.

 

این پرواز نیز پس از تحقیر مسافران ایرانی با تاخیری نیم ساعته فرودگاه استانبول را ترک کرد. گفتنی است طی چند ماه گذشته این نوع برخوردها از سوی ترک ها به شدت افزایش یافته و در حال عادی شدن است که در این میان انتظار جدی از دستگاه دیپلماسی کشور برخورد قاطعانه و عزت مدارانه با عوامل این حادثه زشت ضدایرانی است.

 

به گزارش «سرمایه» پیش از این هم نمونه های مشابهی از این برخوردها را در جریان سفر مسافران ایرانی به امارات و بلغارستان نیز شاهد بودیم که اعتراضات ایرانیان را به همراه داشت.

 

انتشار خبر برخورد ناشایست ماموران گمرکی امارات که با تفتیش مسافران زن توسط ماموران مرد همراه شده بود، حتی حساسیت نمایندگان مجلس و کمیسیون امنیت ملی را برای پیگیری حادثه مزبور در پی داشت به طوری که آنها خواستار توضیح منوچهر متکی وزیر امور خارجه در این خصوص شدند.

 

در هر حال برخوردهای این چنینی با مسافران ایرانی مشاهده شده که هر بار وزارت خارجه ایران به سادگی از کنار ماجرا گذر کرده یا با تاخیر واکنشی نه چندان جدی از خود نشان داده است.

 

گردآوی:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com