عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در تلاش است تا پایان امسال امکان برخورداری تمامی ایرانیان از خدمات بیمه فراهم شود.
 
سید جواد زمانی در گفتگو با مهر بر اجرای قانون و پوشش بیمه ای تمامی ایرانیان تاکید کرد و گفت : پوشش بیمه ای تمامی آحاد مردم صنف به صنف در حال انجام است تا پوشش بیمه ای تمامی ایرانیان تکمیل شود و این امر به صور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏ حقی‏ ‏همگانی‏ است و دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏ خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.

به گفته برخی از مسئولان سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون جمعیت کشور فاقد دفترچه بیمه هستند.

در حالی 6 میلیون نفر فاقد پوشش بیمه ای هستند که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از سوی وزارت رفاه 8 میلیون و 800 هزار ایرانی دارای چند نوع بیمه هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر در ارتباط با تعداد دقیق افراد فاقد پوشش بیمه ای گفت : آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و حتی سازمانهای بیمه گر نیز از این امر بی اطلاع هستند.
 
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com