آخرین وضعیت پرونده بابک خرمدین و آزاده نامداری
سخنگوی قوه قضائیه درباره قتل بابک خرمدین توسط پدر و مادرش توشحاتی ارائه کرد.

پرونده آزاده نامداری جنایی نیست


در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل‌ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می‌کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.

اسماعیلی: پرونده آزاده نامداری جنایی نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آزاده نامداری گفت:

بررسی های قضایی حاکی از آن است که این پرونده جنایی نیست.

بررسی های فنی، پزشکی و پلیسی همه دلالت بر غير جنایی بودن پرونده است و اولیای دم از هیچکس شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: isna.ir