برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 21 مهر 1400
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۲۱ مهر مشخص شد

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران چهارشنبه 21 مهر 1400

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
کار آفرینی - پایه۱۱- رشته شایستگی غیر فنی -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
معماری داخلی فضای تجاری - پایه ۱۲- رشته معماری داخلی - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹:۰۰تا۹:۳۰
مهارت‌های ارتباطی و مشارکتی - پایه ۱۱- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته -پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه - پایه ۱۲ - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰
نقاشی رنگ روغن- پایه ۱۲ - رشته چهره سازی- شاخه فنی و حرفه‌ای

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰
علوم تجربی پایه دوم

ساعت۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا ۱۲:۳۰
مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
عربی پایه نهم

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
زیست شناسی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن

ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰
درس احکام ۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی پایه پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

ساعت ۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول

ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی ۱ پایه دهم متوسطه دوم


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: iskanews.com