برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 25 مهر 1400
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه 25 مهر 1400 اعلام شد

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه 25 مهر 1400

شبکه ‌آموزش
فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار  - پایه۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه (کامپیوتر) -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته معماری داخلی- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
کابینت آشپزخانه   - پایه ۱۱- رشته صنایع چوب  - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
تولید قطعات به روش تراشکاری  - پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار  - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD  - پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰
سرویس چرخ خودرو-پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی و حرفه ای
           

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه  دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی پایه نهم

ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

متوسطه دوم 

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
زیست شناسی  دو- پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی
 
ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
فیزیک دو  - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
فیزیک یک -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قران

ساعت۸صبح درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰
تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱
درس آموزش قران پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس هدیه های اسمانی پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵
درس عربی،زبان قران۳رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰
درس پیام های آسمان(پایه هفتم)


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: tv7.ir