برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 26 مهر 1400
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه 26 مهر 1400 از شبکه های تلویزیونی اعلام شد

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه 26 مهر 1400

شبکه ‌آموزش
فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
دانش فنی تخصصی  - پایه۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
مدیریت تولید -پایه ۱۱- رشته شایستگی غیر فنی - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی  - پایه  ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD- پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت۲۰:۳۰تا ۲۱:۰۰
نصب ، راه اندازی و نگهداری  پکیج گرمایشی - پایه ۱۱- رشته تاسیسات ساختمانی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۲۰
سرویس چرخ خودرو   - پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو  - شاخه فنی و حرفه ای

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه  دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم  تجربی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم  تجربی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
آمادگی دفاعی پایه نهم

متوسطه دوم  

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
زیست شناسی  سه - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی
 
ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
فیزیک دو -  پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی  سه - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
شیمی یک -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قران

ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰
درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن  پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵
درس دین و زندگی ۲   رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن  پایه هشتم

شبکه امید

ساعت ۱۰:۳
درس:هویت اجتماعی
پایه:دوازدهم
رشته:علوم تحربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۰۰
درس:تاریخ معاصر پایه:یازدهم رشته :علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۳۰
درس:عکاسی طبیعت
پایه:دوازدهم
رشته:فتوگرافیک

ساعت ۱۲:۰۰
درس:فیزیک
پایه: دهم یازدهم  
رشته:مشترک همه‌رشته ها


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tv7.ir