برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 28 مهر 1400
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران چهارشنبه 28 مهر 1400 از شبکه های تلویزیونی ایران اعلام شد

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران چهارشنبه 28 مهر 1400

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
کار آفرینی  - پایه۱۱- رشته شایستگی غیر فنی  -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
معماری داخلی فضای تجاری - پایه ۱۲- رشته معماری داخلی  - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹:۰۰تا۹:۳۰
مهارت های ارتباطی و مشارکتی  - پایه ۱۱- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
آشنایی با اجرای پرینتر لیزری  -پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه  - پایه  ۱۲ - رشته مکانیک خودرو    - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰
نقاشی رنگ روغن- پایه ۱۲ - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱:۰۰
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰
علوم تجربی پایه دوم

ساعت۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا ۱۲:۳۰
مطالعه و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی پایه نهم

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
عربی پایه نهم

  

متوسطه دوم 

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
فیزیک سه - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی
 
ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
زیست شناسی یک  - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
فیزیک سه  - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
فیزیک یک -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

 

شبکه قران

ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰
درس احکام ۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی  پایه پنجم دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن  پایه پنجم دبستان

ساعت ۱۵
آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول

ساعت۱۵:۳۰
دین و زندگی ۱ پایه دهم متوسطه دوم

شبکه امید

دروس عمومی

ساعت :۱۰:۳۰
درس:عربی، زبان قران (۳)

پایه:دوازدهم
رشته:علوم تحربی و ریاضی فیزیک

ساعت:۱۱:۰۰
درس:سواد رسانه

پایه:دهم
رشته :مشترک همه رشته ها

دروس فنی حرفه ای

ساعت:۱۲:۰۰
درس:نقشه کشی
پایه: یازدهم و دوازدهم
رشته:معماری و نقشه کشی
 
ساعت:۱۲:۳۰
درس:فیزیک
پایه:  دهم و یازدهم
رشته:مشترک  همه رشته ها


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tv7.ir