معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان این كه بیش از 90 درصد دانشجویان دانشگاه امام صادق بر این عقیده هستند كه دانشگاه تك‌‌جنسیتی موفق‌تر است ، گفت:اما اكثر دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی و الزهراء چنین باوری را ندارند.
 
به گزارش ایلنا حبیب محمد‌نژاد درباره اهمیت و ویژگی‌های طرح پژوهشی «شناخت آثار و دستاوردهای جداسازی جنسیتی در آموزش عالی» اظهار داشت: این طرح در سال تحصیلی 88-87 انجام شده است و هدف اصلی از اجرای این طرح پاسخگویی علمی و تجربی به ادعای تبعیض جنسیتی مثبت یا منفی در تحصیلات و پذیرش یا رد هر یك از این پیامدها است كه ابعاد، علل و آثار یك نظام آموزشی تك ‌جنسیتی (دخترانه) به عنوان نهاد و سازمانی علمی ـ آموزشی و تربیتی مورد بررسی همه جانبه و دقیق و مقایسه با همتای دوجنسیتی‌(مختلط) آن در حوزه آموزش‌عالی قرار گرفته است.

جامعه آماری طرح مذكور شامل دانشگاه‌های شهید بهشتی، امام صادق(ع) و الزهرا(س) در شهر تهران كه شامل حجم نمونه‌ای حدوداً 900 نفر بوده است.
وی با بیان این كه میزان پایبندی خانواده‌های دانشجویان به مسایل دینی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است ، تصریح كرد: میزان پایبندی به اعمال و فرائض دینی در خانواده‌های دانشجویان دانشگاه امام صادق و الزهرا از دانشگاه شهید بهشتی بیشتر است.

معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان این كه تك‌جنسیتی و یا مختلط بودن دانشگاه ها در روند آموزش و یا موفقیت‌های بعد از فارغ‌التحصیلی نقش مستقیم ندارد ،خاطر نشان كرد: عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و حتی اقتصادی باعث می‌شود كه ارزیابی دانشجو از دانشگاه به سمت منفی گرایش پیدا كند و چون این عوامل پوشیده است دانشجو به نزدیك‌ترین و ظاهری‌ترین عامل كه تك‌جنسیتی بودن است، این عدم موفقیت را نسبت می‌دهد. دانشگاه‌های تك‌جنسیتی باید یا با كاركرد مشخص و كاملاً مشهود تأسیس شوند و یا حضور در آنها و ثبت‌نام و تحصیل كاملاً اختیاری باشد.
وی با اشاره به این كه اگر بخواهیم فضایی امن و سالم و پرنشاط در دانشگاه داشته باشیم باید دانشگاه های تك‌ جنسیتی را در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها از امكانات علمی و پژوهشی و انسانی و جایگاه اجتماعی بالاتری مجهز كنیم ، تصریح كرد: دانشگاه تك‌جنسیتی دانشگاهی است بزرگ با حضور دانشجویان پسر و دختر در محیطی جدا از هم كه نسبت به عملكرد تحصیلی و موفقیت‌های آموزشی و پژوهشی هم آگاهی دارند و در صورت تمایل نظام آموزش عالی كشور برای ایجاد و تأسیس چنین دانشگاهی باید یكی از دانشگاه‌های بزرگ كشور مثل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و به شكل پایلوت این امر اختصاص داده شوند.

محمد نژاد گفت: بیش از 8/61 درصد دانشجویان امام صادق، 5/41 درصد دانشجویان شهید بهشتی و 9/34 درصد دانشجویان الزهرا(س) با این كه هنگام اذان برای فریضه نماز همه مراكز دولتی، خصوصی و عمومی باید تعطیل شود موافق هستند.
وی با بیان این كه دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی، با 3/38 درصد و الزهراء با 6/34 درصد، نسبت به دانشجویان پسر دانشگاه شهید بهشتی با 7/29 درصد از انگیزه بیشتری برای درس خواندن برخوردارند اضافه كرد: میزان انگیزه تحصیل نزد دانشجویان دانشگاه امام صادق با 8/58 درصد از دو دانشگاه دیگر بالاتر بود.

معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها پاسخ دانشجویان به پرسشی در مورد آزادی فعالیت‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه را مثبت ارزیابی كرد وافزود: 9/46 درصد دانشجویان دانشگاه الزهراء، 6/50 درصد دانشجویان دختر شهید بهشتی احساس آزادی بیشتری در این عرصه نسبت به دانشجویان پسر دانشگاه شهید بهشتی با 1/42 درصد داشتند و همچنین 5/74 درصد دانشجویان دانشگاه امام صادق آزادی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه خود را در سطح خوبی ارزیابی كردند.
وی در پایان با بیا ن این كه اكثر دانشجویان دانشگاه امام صادق و شهید بهشتی معتقدند كه دانشگاه فرصت‌های علمی و اجتماعی (از قبیل فرصت‌های اشتغال، ازدواج، منزلت اجتماعی و .. ) خوبی برایشان فراهم كرده است، گفت: در حالی كه این نگرش تنها در كمتر از یك سوم دانشجویان دانشگاه الزهراء دیده می‌شود.
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir