جابه جايی مسير لوله آب اصلی دراين محدوده سبب نشست زمين در ميدان ولی عصر شد.

مدیر امور فنی و اجرایی خط 3 متروی تهران با تاکید بر اینکه این شرکت هیچ نقشی در نشست زمین در میدان ولی عصر نداشته است اعلام کرد: جابه جایی مسیر لوله آب اصلی دراین محدوده سبب نشست زمین در میدان ولی عصر شد.

به گزارش ایرنا ،بخشی از زمین واقع در ضلع شمالی میدان ولی عصر مقابل کارگاه مترو صبح امروز نشست کرد.

مهندس بهمن اسکندری دراین زمینه در گفت وگو با ایرنا افزود: برغم تذکرات داده شده به پیمانکاران سازمان آب و فاضلاب درمورد حساسیت رفع معارض لوله آب شهری در میدان ولی عصر به نظر می رسد آنان توجه لازم را در این زمینه نداشته اند.

وی توضیح داد: از حدود یکماه پیش، پروژه رفع معارض شاه لوله اصلی آب شهری که در مسیر ایستگاه در حال احداث خط 3 مترو در میدان ولی عصر قرار داشت به پیمانکاران آب و فاضلاب سپرده شد و قرار شد تا آنان جهت لوله آب را از مسیر توسعه حفاری تونل مترو در مسیر شمال به شمال غرب میدان ولی عصر تغییر دهند.

وی ادامه داد: با تغییر مسیر شاه لوله آب شهری که یک لوله فرعی 8 اینجی نیز به آن وصل شد، ‌لوله اصلی آب شکست و آنان اقدام به تعویض شاه لوله اصلی کردند اما به نظر می رسد این کار بدرستی انجام نشده ولوله آب همچمنان نشت داشته است.

وی درتوضیح بیشتر علت حادثه نشست زمین گفت: نشت آب از شاه لوله اصلی آب شهری سبب شده تا خاک خیس خورده و به اصطلاح شسته شود و با تردد خودروهای سنیگن از روی آن زمین به یکباره نشست کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا خاک جابه جا شده به علت فضای غیر متراکم می تواند علت نشست زمین شود گفت: این امر از نظر فنی امکان پذیر نیست چرا که از سطح زمین تا محل وجود لوله آب شهری حداقل 2 متر فاصله وجود دارد و حتی اگر فضای غیر متراکم در خاک موجود باشد، تردد خودروهای سنگین موجب نشست زمین نخواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر پیمانکاران آب و فاضلاب کارشان را درست انجام می دادند و لوله جدید آب کار گذاشته شده در زمین نشتی نداشت،محوطه اطراف کارگاه مترو در میدان ولی عصر امروز نشست نمی کرد.

مجری خط 3 مترو با بیان اینکه اکنون 85 درصد کار پیمانکاران آب و فاضلاب درمیدان ولی عصر به اتمام رسیده است پیش بینی کرد: تا یک ماه آینده رفع معارض لوله آب در مسیر حفاری ایستگاه در حال احداث مترو در میدان ولی عصر به پایان رسد.

اسکندری یادآور شد:حفاری ایستگاه دو طبقه میدان ولی عصر که ایستگاهی تقاطعی بین خط 3 با 6 مترو است تا یک سال و نیم دیگر به پایان می رسد و تا سه سال آینده قابل بهره برداری است.

این درحالی است که مهندس شهرام رستمی" پیمانکار مترو" در بخش آب و فاضلاب به ایرنا گفت : علت نشست زمین در میدان ولی عصر بدلیل جابه جایی خاک و وجود فضاهای خالی میان خاکی بوده که این امرسبب شد تا فشار ناشی از تردد خودروهای سنگین بر لوله اصلی آب شهری دراین منطقه آسیب دیده و نشت آب از آن موجب ریزش شده است.

وی افزود: اقدامات مربوط به جابه جایی لوله آب شهری میدان ولی عصر شب گذشته بدون نقص انجام شد و لوله آب هم نشتی نداشت . پس از عملیات حفاری و تغییر لوله آب این محل از خاک پر و سطح زمین نیز آسفالت شد.
وی یادآور شد: عملیات حفاری رفع معارض لوله آب شهری در مسیر مترو شب گذشته از ساعت 23 تا 4 انجام شد اما این منطقه صبح ریزش کرد.

رستمی افزود: اکنون عوامل امدادی درحال رفع مشکل ایجاد شده هستند و این مشکل تا چند ساعت دیگر رفع می شود.

وی درعین حال تاکید کرد: به رغم تردد زیاد خودرو در میدان ولی عصر، به هنگام وقوع حادثه به کسی آسیب وارد نشد.

محدوده مقابل کارگاه مترو در ضلع شمالی میدان ولی عصر تهران صبح امروز نشست کرد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار شهری ایرنا،‌ دراثر این نشست حفره ای به عمق حدود دومتر درضلع شمالی میدان ولی عصر ایجاد شد که انباشته از آب است.

 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:irna.ir