اختلاف بین هیات مدیره و نیمکت استقلال بالا گرفت
اختلاف بین هیات مدیره و نیمکت استقلال بالا گرفت (خراسان ورزشی)

روزنامه خراسان ورزشی

seemorgh565665.jpg

 

منبع: جام نیوز