آزمایشگاه

آزمایشگاه

چه آزمایش هایی را ناشتا می گیرند؟

چه آزمایش هایی را ناشتا می گیرند؟

 ناشتایی به معنای پرهیز از خوردن غذا و مواد حاوی انرژی به مدت ۱۲-۱۰ ساعت است، اما برخی آزمایش ها نیاز به ناشتایی بیشتر یا کمتر از ۱۲ ساعت دارند، ضمن این که برای سنجش و پاسخ دقیق تر نمونه‌ها باید موارد دیگری نیز رعایت شود

آزمایش های پزشکی لازم بعد از 45 سالگی

آزمایش های پزشکی لازم بعد از 45 سالگی

با افزایش سن تغییراتی در بدن رخ می دهد. اگر شما به سلامتی تان اهمیت می دهید لازم است که با افزایش سن، به طور منظم چکاپ و آزمایش های پزشکی را انجام دهید