آنژی ماخاچکالا

تساوی ترک گروژنی برابر آنژی در حضور محمدی

تساوی ترک گروژنی برابر آنژی در حضور محمدی

ترک گروژنی که از حضور میلاد محمدی بهره می‌برد، برابر آنژی بدون گل مساوی کرد.

تساوی روستوف برابر آنژی در حضور سردار آزمون

تساوی روستوف برابر آنژی در حضور سردار آزمون

روستوف به همراه سردار آزمون برابر آنژی بدون گل مساوی کرد.

پیروزی ترک گروژنی در حضور میلاد محمدی

پیروزی ترک گروژنی در حضور میلاد محمدی

تیم ترک گروژنی به همراه میلاد محمدی آنژی را شکست داد.

پیروزی روستوف در هفته نهم لیگ روسیه

پیروزی روستوف در هفته نهم لیگ روسیه

روستوف در هفته نهم لیگ روسیه با یک گل آنژی را از پیش روی برداشت.