خطرناکترین ویروس های جهان، از ابتلا تا مرگ، به بهانه ویروس کرونا در چین

خطرناکترین ویروس های جهان، از ابتلا تا مرگ، به بهانه ویروس کرونا در چین

 به تازگی ویروسی در چین و چند کشور دیگر شیوع پیدا کرده که منجر به مرگ چند نفر شده و دولت چین افراد زیادی را نیز غرنطینه کرده است، در ادامه با این ویروس و چند ویروس خطرناک دیگر آشنا می شویم