اهدا عضو

اهدا عضو

صدور فتوای عجیب در مصر جنجال به پا کرد

صدور فتوای عجیب در مصر جنجال به پا کرد

«احمد کریمه» استاد شریعت اسلامی دانشگاه الازهر مصر با صدور فتوایی مبنی بر اینکه « اهدای عضو شرعا حرام است» در مصر جنجال به پا کرده است.

نوجوانی پیش از اهدای اعضای بدنش از کما خارج شد

نوجوانی پیش از اهدای اعضای بدنش از کما خارج شد

یک پسر ۱۳ ساله در ایالت آلاباما که در کما بود پس از این که پدر و مادرش فرم اهدای اعضای بدنش را امضا کردند، هوشیاری خود را باز یافت.