اوترخت

پیروزی آلکمار برابر اوترخت با گلزنی جهانبخش

پیروزی آلکمار برابر اوترخت با گلزنی جهانبخش

آلکمار با گلزنی علیرضا جهانبخش، اوترخت را شکست داد.

توقف هیرنفین در شب گلزنی قوچان نژاد

توقف هیرنفین در شب گلزنی قوچان نژاد

هیرنفین با وجود گلزنی رضا قوچان نژاد برابر اوترخت متوقف شد.

پیروزی آلکمار برابر اوترخت در حضور جهانبخش

پیروزی آلکمار برابر اوترخت در حضور جهانبخش

آلکمار در حضور جهانبخش اوترخت را شکست داد.

توقف آلکمار برابر اوترخت در غیاب جهانبخش

توقف آلکمار برابر اوترخت در غیاب جهانبخش

تیم فوتبال آلکمار در غیاب جهانبخش برابر اوترخت متوقف شد.