بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

جزئیات تازه درباره بیمه‌های شخص ثالث

جزئیات تازه درباره بیمه‌های شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی جزئیات راننده محور شدن در بیمه‌های شخص ثالث را اعلام کرد و اطمینان داد که برای اضافه کردن افراد به بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث، هزینه اضافه‌ای دریافت نمی‌شود

کاسبی برخی نهاد‌ها از عوارض شخص ثالث

کاسبی برخی نهاد‌ها از عوارض شخص ثالث

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مساله عدم شفافیت در نحوه هزینه عوارض دریافتی از بیمه‌ها پرداخته و در اظهارنظری کارشناسی آورده که این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل...

افزایش حق بیمه پایه شخص ثالث + جدول

افزایش حق بیمه پایه شخص ثالث + جدول

بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای حق بیمه پایه انواع خودرو در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرده است.

بیمه نامه شخص ثالث در سال 97 افزایش نمی یابد

بیمه نامه شخص ثالث در سال 97 افزایش نمی یابد

بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث در سال جدید افزایش نمی‌یابد.