ترابزون اسپور

توصیه دنیزلی به ترابوزان اسپور برای جذب طارمی

توصیه دنیزلی به ترابوزان اسپور برای جذب طارمی

یک باشگاه ترکیه‌ای مهدی طارمی را زیر نظر قرار داده و احتمال دارد طبق توصیه مصطفی دنیزلی با این بازیکن وارد مذاکره شود.