جوکوویچ قهرمان رولان‌گاروس شد
موگوروسا قهرمان رولان گاروس شد
صعود اندی ماری به فینال رولان گاروس
صعود جوکوویچ به فینال رولان گاروس
صعود سرنا ویلیامز به فینال رولان گاروس
صعود سرنا ویلیامز به نیمه نهایی رولان گاروس
صعود دومینیک به نیمه نهایی رولان گاروس
صعود جوکوویچ به نیمه نهایی رولان گاروس
صعود اندی ماری به نیمه‌نهایی اپن فرانسه
صعود توماس بردیچ به یک چهارم نهایی رولان گاروس
صعود جوکوویچ به یک‌چهارم نهایی اپن فرانسه
صعود سرنا ویلیامز به یک چهارم نهایی اوپن فرانسه
حذف نیشیکوری از اپن فرانسه
صعود اندی ماری به یک‌ چهارم نهایی اپن فرانسه
صعود واورینکا به یک چهارم نهایی اپن فرانسه
صعود جوکوویچ به راند چهارم اپن فرانسه
انصراف نادال از اپن فرانسه
صعود اندی ماری به دور چهارم اپن فرانسه
پیروزی جوکوویچ در مرحله دوم اپن فرانسه
صعود نادال به مرحله سوم اپن فرانسه
پیروزی اندی ماری در اپن فرانسه
صعود استن واورینکا به دور سوم اپن فرانسه
صعود جوکوویچ به دور دوم اوپن فرانسه
صعود اندی ماری و نادال به دور دوم تنیس اوپن فرانسه
برد واورینکا در تنیس اوپن فرانسه