جک ویلشر

گشت و گذار ویلشر همراه با نامزدش + عکس

گشت و گذار ویلشر همراه با نامزدش + عکس

جک ویلشر علی رغم مصدومیت، شبی را همراه با نامزدش گذراند.