حامل انرژی

حامل انرژی

علت افزایش در قبض های برق چیست؟

علت افزایش در قبض های برق چیست؟

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای عوارض هشت درصدی مبلغ برق مصرفی را در بودجه ۹۷ به تصویب رساندند که طبق گفته‌های مدیرعامل توانیر این مساله برای یکسان سازی دریافت عوارض از مشترکان مناطق مختلف است.

قیمت حامل های انرژی در سال 97 افزایش خواهد یافت؟!

قیمت حامل های انرژی در سال 97 افزایش خواهد یافت؟!

کمیسیون تلفیق حتی به قیمت های پلکانی حامل های انرژی نیز رای نداد بنابراین قیمت حامل های انرژی در سال­ 97 بر اساس نظر کیمسیون تلفیق همان قیمت سال 96 خواهد بود.