خانه مداحان

خانه مداحان

خانه مداحان: وقتی میلیاردها به مراکز دیگر می دهند، ما یک کلمه حرف زدیم؟

خانه مداحان: وقتی میلیاردها به مراکز دیگر می دهند، ما یک کلمه حرف زدیم؟

اگر یک حسینیه مختصر پولی دریافت کرده باشد که هم نگهداری و هم مسائل فرهنگی آن رعایت شود را باید در بوق و کرنا کنند؟

اهدای خانه‌ای در ولنجک به یک مداح زن!

اهدای خانه‌ای در ولنجک به یک مداح زن!

 رییس گروه اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی در درباره خبر اهدای خانه‌ای در ولنجک به یک مداح زن توضیحاتی ارائه کرد.