رابرت پیرس

خداحافظی ستاره سابق آرسنال از فوتبال

خداحافظی ستاره سابق آرسنال از فوتبال

روبرت پیرس ستاره سابق آرسنال و تیم ملی فرانسه در 42 سالگی بعد از بازی در لیگ هند از فوتبال خداحافظی کرد.