رضا حقیقی

رضا حقیقی به پدیده پیوست

رضا حقیقی به پدیده پیوست

رضا حقیقی ملی پوش سابق فوتبال ایران قرارداد خود با تیم فوتبال پدیده مشهد را به ثبت رساند.

یاغی پرسپولیس در لیگ تایلند

یاغی پرسپولیس در لیگ تایلند

رضا حقیقی به تیم سوفان‌بوری در لیگ تایلند پیوسته است.