قیمت سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/27

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۶۸ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/26

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/26

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۸۷ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت سکه 80 هزار تومان حباب دارد

قیمت سکه 80 هزار تومان حباب دارد

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، از کاهش حباب سکه به دنبال کاهش تقاضا در بازار خبر داد

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/23

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/22

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/22

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش‌ گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/20

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۵۷ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/19

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/19

هم‌اکنون هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۱۷ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان قیمت خورده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/16

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/16

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۲۴۵ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/15

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/15

هم‌اکنون هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۱۳ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی ۴میلیون و ۱۹۸ هزار تومان قیمت خورده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/14

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/14

هم‌اکنون هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۱۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی ۴میلیون و ۱۶۳ هزار تومان قیمت خورده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/13

هم‌اکنون هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۰۵ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی ۴میلیون و ۱۱۰ هزار تومان قیمت خورده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/12

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/12

هم‌اکنون هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۰۸ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی ۴میلیون و ۱۶۰ هزار تومان قیمت خورده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/10

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/10

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت یورو ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/09

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/09

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۶۴ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۳ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۲ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/08

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/08

هم‌اکنون هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۱۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی ۴میلیون و ۲۰۱ هزار تومان قیمت خورده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/06

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/06

 هم‌اکنون هر گرم طلای ۱۸عیار ۴۱۸ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی ۴میلیون و ۳۰۸ هزار تومان قیمت خورده است

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال امروز 98/05/05

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال امروز 98/05/05

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۷۸هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۵ هزارو ۴۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/01

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/05/01

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۲۶۹ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۶ هزار تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/03/19

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/03/19

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و طلای ۱۸عیار هم ۴۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

آغاز فرایند وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروشی

آغاز فرایند وصول مالیات از سکه‌های پیش‌فروشی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان ایکه،گزارش جامع این وزارتخانه در خصوص چالشهای مختلف اقتصادی به رئیس جمهور ارائه شد، جزییات جدیدی درباره وصول مالیات از سکه‌های پیش فروش شده را اعلام کرد

مالیات قطعی خریداران سکه ابلاغ شد

مالیات قطعی خریداران سکه ابلاغ شد

سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی را ابلاغ کرد

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/03/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/03/13

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و طلای ۱۸عیار هم ۴۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است

قیمت دلار ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان شد

قیمت دلار ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان شد

همزمان با کاهش قیمت ها در بازار آزاد و البته کاهش چند مرحله ای قیمت ها در صرافی های بانکی، هم اکنون قیمت دلار ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان شده است

آدم‌ربایی به خاطر ساک پر از سکه

آدم‌ربایی به خاطر ساک پر از سکه

مردی که متهم است دوست دوران خدمت سربازی خود را ربوده و از او ۱۰ میلیون تومان اخاذی کرده است، در بازجویی‌ها ادعای عجیبی را مطرح کرد

قیمت سکه در آخرین روز سال ۹۷

قیمت سکه در آخرین روز سال ۹۷

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه مشخص شد