قیمت سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/13

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 985 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/12

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/12

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 985 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 955 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/11

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/11

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 939 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 938 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/08

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/08

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 919 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 919 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/01

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/08/01

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 903 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 909 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/30

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/30

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان داد و ستد شد

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/29

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/29

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۳ میلیون ۹۶۵ هزار تومان داد و ستد شد

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/28

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/28

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 966 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 964 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/24

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/24

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 969 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 959 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/23

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 966 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 959 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/22

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/22

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به روز کاری قبل، 3 میلیون و 962 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 959 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/21

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/21

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به روز کاری قبل، 3 میلیون و 978 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 979 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/18

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/18

 قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۷ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/17

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/17

 قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۳ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/16

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/16

 سکه تمام‌‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۷هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/15

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/15

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با تغییر جزئی نسبت به روز کاری قبل، 4  میلیون و  3 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 994 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/14

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/14

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با تغییر جزئی نسبت به روز کاری قبل، 4  میلیون و  6 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 984 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/13

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با تغییر جزئی نسبت به روز کاری قبل، 4  میلیون و  18 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 984 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/10

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/10

 سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۳ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/09

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/09

 سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/08

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/08

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با تغییر جزئی نسبت به روز کاری قبل، 4 میلیون و  23 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 4 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/07

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/07

سکه تمام‌ بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون و ۶ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۰۷ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/06

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/06

صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش نسبت به روز کاری قبل 11 هزار و 450 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 11هزار و 350 تومان خریداری می‌کنند

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/03

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/03

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید با تغییر جزئی نسبت به روز کاری قبل، 4 میلیون و  32 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 19 هزار تومان معامله می‌شود

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/02

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/02

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به روز کاری قبل، 4 میلیون و  32 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 14 هزار تومان معامله می‌شود