قیمت سکه

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/01

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/03/01

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 580 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 350 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/31

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/31

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 550 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 330 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/30

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/30

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 450 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 200 هزار تومان است

آیا آرامش به بازار ارز و سکه بازمی‌ گردد؟

آیا آرامش به بازار ارز و سکه بازمی‌ گردد؟

روز گذشته، با پایین كشیده شدن قیمت ارز از تابلوی صرافی‌ها، كانال‌های تلگرامی و صفحه‌های اینستاگرامی كه عمدتا توسط بازیگران وابسته به هسته‌های واسطه‌گری و دلالی بازار اداره می‌شود؛ دست به كشف قیمت زدند و نرخ دلار را...

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/29

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/29

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 570 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 300 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/28

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/28

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 330 تومان و طرح قدیم 7 میلیون و 100 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/27

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/27

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 150 تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 900 هزار تومان است

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/25

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/25

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 950 تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 750 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/24

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/24

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 100 تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 850 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/23

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/23

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 7 میلیون و 71 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 850 هزار تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/22

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/22

 هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار ۶۷۲هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۶میلیون و ۹۵۲هزار تومان و قیمت دلار ۱۶هزار و ۶۰۰ تومان است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/21

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/21

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 952 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 600 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/20

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/20

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 680 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 500 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/17

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/17

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 670 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 450 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/16

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/16

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 525 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 400 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/15

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/15

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 400 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 250 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/14

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/14

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 400 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 250 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/13

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/13

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 500 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 250 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/11

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/11

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 500 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 350 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/10

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/10

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 500 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 350 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/09

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/09

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 460 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 250 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/08

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/08

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 400 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 230 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/07

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/07

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 500 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 350 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/06

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/06

 امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 465 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 300 تومان است

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/03

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/02/03

  امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 400 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون تومان است