سرنوشت تلخ سامان قدوس در فرانسه
تساوی بدون گل پاری سن ژرمن برابر مارسی
ادامه شگفتی سازی نیس
توقف بوردو در هفته دهم لیگ فرانسه
جشنواره گل موناکو در هفته دهم لیگ فرانسه
پیروزی مارسی در هفته نهم لیگ فرانسه
توقف بوردو در لیگ فرانسه
شکست لیل در لیگ فرانسه
صعود پاری‌سن‌ژرمن به رده دوم
شگفتی‌سازی نیس در لیگ فرانسه
شکست موناکو در هفته نهم لیگ فرانسه
پیروزی لیون در هفته هشتم لیگ فرانسه
نیس به صدر جدول بازگشت
موناکو موقتا صدرنشین لیگ فرانسه شد
پیروزی پاری‌سن‌ژرمن با درخشش کاوانی
موناکو صدرنشین شد
شکستی دیگر برای پاری سن ژرمن در لوشامپیونه
پیروزی موناکو با گلزنی فالکائو
پیروزی پرگل خارج از خانه پاری سن ژرمن
ویدئو چک در لیگ فرانسه
شکست سنگین پاری‌سن ژرمن در هفته سوم لیگ فرانسه
شکست لیون در هفته سوم لیگ فرانسه
پیروزی پاری سن ژرمن در هفته دوم لیگ فرانسه
نتایج هفته دوم لیگ فرانسه
برتری پاری سن ژرمن در هفته اول لیگ فرانسه