هواشناسی

بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور
ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه به کشور
هوای تهران سردتر می‌ شود
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
هشدار زرد ورود سامانه بارشی به خوزستان
بارش برف و باران در ۱۹ استان کشور
دمای زیر صفر در انتظار ۱۷ استان
تداوم بارش برف و باران در برخی مناطق کشور
بارش برف و باران در ۲۶ استان کشور/بارش شدید در ۷ استان
بارش باران در بیشتر مناطق کشور
باد و باران در تهران پیش‌ بینی می‌ شود
ورود دو سامانه بارشی جدید به کشور
هشدار نسبت به بارش باران و برف از فردا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سه شنبه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سه‌ شنبه
بارش برف و باران در ۱۲ استان
ادامه بارش باران و برف تا یک هفته آینده
ماندگاری هوای سرد در کشور
بارش برف و باران در ۱۳ استان کشور
بارش شدید باران در ۱۰ استان/ تهران برفی می‌شود
برف و باران کل کشور را فرامی‌گیرد
بارش باران و برف در بیشتر مناطق کشور طی سه روز آتی
جمعه؛ اکثر نقاط کشور بارانی می شود
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
بارش برف و باران در برخی مناطق کشور