پرستاران

پرستاران

مرگ پرستار جوان حین شیفت کاری

مرگ پرستار جوان حین شیفت کاری

یک پرستار جوان حین شیفت کاری بر اثر ایست قلبی جان سپرد

تجمع پرستار‌ها مقابل مجلس

تجمع پرستار‌ها مقابل مجلس

جمع زیادی از پرستاران صبح امروز با تجمع در مقابل مجلس پیگیر موضوع استخدامشان از طریق مسئولان شدند

ابراز نگرانی از عدم تخصیص بودجه برای استخدام پرستار در سال ۹۸

ابراز نگرانی از عدم تخصیص بودجه برای استخدام پرستار در سال ۹۸

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، ضمن ابراز نگرانی از عدم تخصیص بودجه جذب نیروی پرستاری در سال ۹۸، از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درخواست پیگیر این موضوع شد

 

ابراز نگرانی از عدم...

فریاد اعتراض 5 هزار پرستار درآمد/کاسه صبرمان لبریز شد

فریاد اعتراض 5 هزار پرستار درآمد/کاسه صبرمان لبریز شد

 بیش از پنج هزار پرستار، پای نامه ای را امضا کرده اند که در آن، از وزارت بهداشت درخواست شده است به مطالبات بر زمین مانده پرستاری توجه شود.

استخدام پرستار ایرانی از سوی قطر!

استخدام پرستار ایرانی از سوی قطر!

 یک شرکت خصوصی خدمات پزشکی قطر برای انجام وظایف پرستاری در مراکز درمانی و بیمارستانی این کشور ، پرستار ایرانی استخدام می کند.