پنجاه و سومین نشست کانون فیلم معناگرا در سینما فرهنگ برگزار می‌شود.
پنجاه و سومین نشست "کانون فیلم معناگرا" روز جمعه بیست و سوم شهریور ماه سال جاری در سالن سینما فرهنگ با نمایش فیلم شفا دهنده ساخته آگنیسکا هلند برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جلسه پرسش و پاسخ این نشست ( که هر دو هفته یک بار به همت حوزه "سینمای معناگرا"ی فارابی برگزار می شود) پس از نمایش فیلم برگزار می‌شود.
در فیلم شفا دهنده که محصول 2002 کانادا است بازیگرانی چون "میراندا اوتو" ، "لاتاری بلتیو" و "ویلیام فیخنر" بازی می کنند.
داستان این فیلم عبارت است: بنیان زندگی خانواده ای به هم می ریزد بیماری دانیل فرزند کوچک در ادامه باعث همدلی پدر و مادر برای نجات فرزند می‌شود آن ها به یک شفادهنده متوسل می‌شوند مراحل اولیه درمان خوب پیش می رود تا اینکه فرد شفابخش دچار تحولاتی در زندگی خود می‌شود.
نمایش فیلم از ساعت 10 صبح در سینما فرهنگ آغاز و بعد از نمایش ، نشست نقد و بررسی برگزار می شود.