داستان ادبی

داستان تدی
اسب نفس بریده
پل معلق اثر آلیس مونرو
داستان: «سیاه و سفید» اثر هارولد پینتر
داستانی کمتر خوانده شده از غزاله علیزاده
سفرت بخیر باشد اما....
مادر؛ خود عید بود...
داستان عاشقانه «ابر بارانش گرفته» از شمیم بهار