... یك تست ساده و جذاب كه باید با صداقت به سوالات آن پاسخ دهید...


یك تست ساده و جذاب كه باید با صداقت به سوالات آن پاسخ دهید

سوال اول:
شما به طرف خانه كسی كه دوست دارید می‌روید.
دو راه برای رسیدن به انجا وجود دارد:
ـ یكی كوتاه و مستقیم است كه شما را سریع به مقصد می‌رساند ولی خیلی ساده و خسته كننده است
ـ اما راه دوم به طور قابل ملاحظه‌ای طولانی‌تر است ولی پر از مناظر زیبا و جالب است.
حال شما كدام راه را برای رسیدن به خانه محبوبتان انتخاب می‌كنید؟ راه كوتاه یا بلند؟

سوال دوم:
در راه دو بوته گل رز می‌بینید. یكی پر از رزهای قرمز و دیگری پر از رزهای سفید. شما تصمیم می‌گیرید 20 شاخه از رزها را برای او بچینید.
چند تا را سفید و چند تا را قرمز انتخاب می‌كنید
(شما می‌توانید یا همه را یا از تركیب دو رنگ انتخاب كنید)

سوال سوم:
با لاخره شما به خانه او می‌رسید .
یكی از افراد خانواده در را بر روی شما باز می‌كند.
شما می‌توانید از انها بخواهید كه دوستتان را صدا بزند.
یا اینكه خودتان او را خبر كنید.
حالا چكار می‌كنید؟

سوال چهارم:
شما وارد منزل شده به اتاق او می‌روید ولی كسی انجا نیست. پس تصمیم می‌گیرید رزها را همان جا بگذارید.
ترجیح می‌دهید انها را لب پنجره بگذارید یا روی تخت؟

سوال پنجم:
شب می‌شود شما و او هر كدام در اتاق‌های جداگانه‌ای می‌خوابید. صبح زمانی كه بیدار شدید به اتاق او می‌روید: به نظر شما وقتی كه انجا می‌روید او خواب است یا بیدار؟

سوال اخر: وقت برگشتن به خانه است ایا راه كوتاه و ساده را انتخاب می‌كنید؟
یا ترجیح می‌دهید از راه طولانی و جالب‌تر بوید؟
…………………………….
جواب ها
جواب سوال اول:
جاده نشان دهنده عشق است اگر راه كوتاه را انتخاب كرده اید. زود و اسان عاشق می‌شوید.
ولی اگر راه طولانی را انتخاب كردهاید به اسانی عاشق نمی‌شوید.

جواب سوال دوم:
تعدا رزهای قرمز نشان دهنده آن است كه در یك رابطه چقدر از خودتان مایه می‌گذارید و تعداد رزهای سفید برعكس نشان می‌دهد كه شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت دارید. به طور مثال اگر 18 رز قرمز و 2 عدد رز سفید انتخاب كرده اید به معناست كه شما 90% محبت می‌كنید و 10% انتظار محبت از طرف مقابل دارید.

جواب سوال سوم:
سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما بامشكلات در یك رابطه است. اگر شما از اعضای خانواده درخواست كرده‌اید كه محبوبتان را صدا بزند به این معناست كه شما از مواجه شدن با مشكلات می‌ترسید و امیدوار هستید كه مشكلات به خودی خود حل شوند. ولی اگر خودتان به اتاق رفته‌اید كه او را از حضور خود مطلع كنید این نشان می‌دهد كه شما با مشكلات روبرو می‌شوید و دوست دارید ٱنها را هر چه زودتر حل كنید.

جواب سوال چهارم:
محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتیاق شما برای دیدن محبوبتان است. اگر انها را بر روی تخت میگذارید نشان می‌دهد كه دوست دارید او را زیاد ببینید و اگر انها را لب پنجره قرار می‌دهید یعنی اگر او را زیاد هم نبینید تحمل می‌كنید.

جواب سوال پنجم:
سوال پنجم نشان دهنده تفكر و طرز فكر شما در كاراكتور و شخصیت فرد محبوبتان است. اگر شما او را در حالی كه خوابیده است در اتاق می‌بینید، این به این معنی است كه شما او را همانطور كه است دوست دارید و اگر او را بیدار دیده‌اید یعنی انتظار دارید او مطابق میل شما بشود.

جواب سوال اخر:
راه بازگشت به خانه نشان دهنده دوام عشق شماست. اگر راه كوتاه را انتخاب كرده اید مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما كوتاه است و اگر راه بلند را انتخاب كرده‌اید مدت زیادی در عشق خود پایدار خواهید بود.مطالب مرتبط:
فرزند چندم خانواده هستید؟ «شخصیت شناسی»گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/entertainment
منبع: جاماسپ