متولدین فروردین
:

رنگ شانس : قرمزملایم

اعداد شانس : 6 ، 9 ، 15 و 343

روز اقبال : سه شنبه                                  همراهان مناسب : مرداد ، خرداد ، آذر

 

متولدین اردیبهشت :

رنگ شانس : صورتی وآبی روشن

اعداد شانس : 5 ، 6 ، 13 ، 188 و 4524

روز اقبال : جمعه                                 همراهان مناسب : تیر ، شهریور ، دی ، اسفند

 

متولدین خرداد :

رنگ شانس : نارنجی

اعداد شانس : 3 ، 5 ، 24 ، 433 ، 2545

روز اقبال : چهارشنبه                                 همراهان مناسب : مرداد ، فروردین ، مهر ، بهمن

 

متولدین تیر :

رنگ شانس : سفید نقره ای ، آبی نیلی

اعداد شانس : 2 ، 4 ، 12 ، 456 و 9742

روز اقبال : دوشنبه                                   همراهان مناسب : اردیبهشت ، اسفند ، آبان

 

متولدین مرداد :

رنگ شانس : زرد طلایی

اعداد شانس : 1 ، 4 ، 34 ، 653 و 6743

روز اقبال : یکشنبه                                   همراهان مناسب : فروردین  ، آذر

 

متولدین شهریور :

رنگ شانس : قهوه ای وکرم

اعداد شانس : 0 ، ، 16 ، 888  ، 6848

روز اقبال : چهار شنبه                                 همراهان مناسب : دی ، اردیبهشت

 

متولدین مهر :

رنگ شانس : بنفش وقهوه ای

اعداد شانس :  2 ، 6 ، 16 ، 432 ، 9143 برچسب ها: