از رها کردن نترس ...!
متن عاشقانه و زیبایی را برای شما اماده کرده ایم. شما می توانید متن های زیبای خود را ارسال کرده تا با نام خودتان منتشر کنیم.

از رها کردن نترس !
باور کن هيچ کس نمی تواند ،
چيزی که مال توست را از تو بگيرد !
و تمام دنيا ، نمي توانند ،
چيزی که مال تو نيست را برايت حفظ کنند !
همــه چیــز سـاده است ...
زنـدگــی...عشــق...دوست داشتــن...عـادت کــردن...
رفتــن... آمــدن...
امــا چیــزی کـه ساده نیست ،
بـاور ایـن سـاده بـودن هـاست !
در حسرت گذشته ماندن ...
چیزی جز از دست دادن امروز نیست !
تو فقط یکبار هجده ساله خواهی بود ،
یکبار سی ساله ...یکبار چهل ساله...و یکبار هفتاد ساله ...
در هر سنی که هستی ،
روزهایی بی نظیر را تجربه می کنی ،
چرا که مثل روزهای دیگر ،
فقط یکبار تکرار خواهد شد !
هر روز از عمر تو زیباست ،
و لذتهای خودش را دارد ...
به شرط آنکه زندگی کردن را بلد باشی


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران / میلاد