هم گریه‌ی شب‌های من، به کی داری فکر می‌کنی؟ . مرهم گریه‌های من، به کی داری فکر می‌کنی؟

آروم نشستی رو به روم، به کی داری فکر می‌کنی؟
منو گذاشتی نا تموم، به کی داری فکر می‌کنی؟

فکر من همراه توئه، فکر تو همراه کیه؟
چشمای اشک آلود تو، باز خیره به راه کیه؟

بگو کدوم رویای دور، آشفته حالت میکنه؟
بهم بگو چشمای کی، غرق خیالت میکنه؟

غرق خیال کی شدی، که من به یادت نمیام؟
این همه بی توجهی، به من و بغض تو صدام!

هم گریه‌ی شب‌های من، به کی داری فکر می‌کنی؟
مرهم گریه‌های من، به کی داری فکر می‌کنی؟

آروم نشستی رو به روم، به کی داری فکر می‌کنی؟
منو گذاشتی نا تموم، به کی داری فکر می‌کنی؟
 
 
 
گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/Entertainment
منبع: ترانه به کی داری فکر می‌کنی از آلبوم بابک جهانبخش