اكووان نام اتومبيلي است كه تماما از انواع گياهان ساخته شده و با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حركت مي كند.

اكووان نام اتومبيلي است كه تماما از انواع گياهان ساخته شده و با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حركت مي كند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري نيوز ديلي، محققان آمريكايي موفق به ساخت اتومبيل تماما ساخته از گياهان شدند.
بر اساس اين گزارش، اين اتومبيل كه اكووان نام دارد بدنه اي از كنف دارد كه با صمغ كاج به هم متصل شده است چرخهاي اين اتومبيل از نشاسته سيب زميني و پدالهاي آن از پوسته درخت بلارد ساخته شده است.
بنابراين گزارش، سوخت بيو اتانول اين خودرو از گندم و روغن گياهان است اگر چه موتور و شاسي اين اتومبيل فلزي بوده اما كاملا قابل بازيافت است.
اين گزارش مي افزايد، اين اتومبيل با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حركت مي كند و قرار است در موزه علمي لندن در معرض ديد افراد قرا گيرد.