خالکوبی دختر سفید پوست مایکل جکسون به یاد پدرش! عکس
دختر مایکل جکسون یعنی پاریس جکسون خالکوبی جدیدی به یاد پدرش انجام داده بود که در ادامه از جزئیات بیشتری از این ماجرا آگاه می شوید

خالکوبی دختر مایکل جکسون

پاریس جکسون paris jackson  دختر مایکل جکسون یک خالکوبی به یاد پدرش برروی دستش انجام داده بود.

گویا مایکل جکسون دخترش پاریس را ملکه قلب خودش توصیف کرده و یادداشتی نیز با همین عنوان برای دخترش نوشته بوده است.

پاریس جکسون نیز همان نوشته را با دست خط پدرش برروی دستش خالکوبی کرده است.

خالکوبی این دختر 22 ساله این کلمه است: ملکه قلب من

 

پاریس جکسون دختر مایکل جکسون

پاریس جکسون دختر مایکل جکسونگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
اختصاصی سیمرغ